Sunday, April 19, 2009

اجرای حکم اعدام دل آرا دارابی به" تعویق" افتاد


بنا به اعلام وکیل دل آرا دارابی که قرار بود به زودی اعدام شود، اجرای حکم اعدام وی به تعویق افتاده است.

آقای عبدالصمد خرمشاهی دلیل تعویق حکم را که قرار بود به زودی اجرا شود، اعلام خانواده مقتول مبنی بر عدم حضور در مراسم اعدام ذکر کرد. مطابق قانون مجازات اسلامی خانواده شاکی باید در محل اجرای حکم قصاص حضور داشته باشند.

گفته می شود در صورت خودداری خانواده شاکی حکم "معلق" خواهد شد و در این صورت فرصت بیشتری برای خانواده دل آرا، فعالان حقوق بشر و هنرمندان برای جلب رضایت خانواده امیرافتخار فراهم خواهد شد.

شنیده ها حاکی است که زندان رشت در روزهای یکشنبه هر هفته حکم اعدام را اجرا می کند وبرخی از رسانه ها در ایران سحرگاه امروز خبر داده بودند که قرار بود حکم اعدام دل آرا امروز به مورد اجرا گذارده شود اما وکیل وی امروز این خبر را تکذیب کرد و صراحتا تعیین هر تاریخی را برای اعدام دل آرا مردود شمرد با این حال وی تاکید کرد که حکم قرار بوده در روزهای آینده اجرا شود.

به نظر می رسد با توجه به حضور دل آرا در بند عمومی، اجرای احکام زندان رشت قصد داشته است تا حکم را در هفته آینده اجرا کند و از این رو از خانواده مقتول درخواست کرده بودند تا در محل مربوط حضور یابند.

بنا بر عرف رایج معمولا بین 48 ساعت تا 24 ساعت پیش از اعدام، محکوم به سلول انفرادی انتقال داده می شود و وکیل، خانواده شاکی و خانواده محکوم به همراه دادستان یا نماینده وی و برخی از مجریان دادگستری در مراسم اعدام حاضر می شوند.

به این ترتیب به نظر می رسد که فعالان مدنی و هنرمندان حداقل یک هفته برای جلب رضایت خانواده شاکی فرصت داشته باشند، این در حالی است که فردا تظاهراتی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در لندن به دعوت سازمان عفو بین الملل برگزار خواهد شد و نسبت به صدور این حکم اعدام که ایرادات و ابهامات قانونی بسیاری در آن وجود دارد، اعتراض خواهد شد.

No comments:

Post a Comment