Friday, April 17, 2009

صدور احکام اعدام نوجوانان همچنان ادامه دارد

بیست و هشت فروردین ماه ۱۳۸۸- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز اعلام کرد که دلارا دارابی، دختربیست و دو ساله در خطر اعدام قریب الوقوع بخاطر جرمی است که ادعا می شود او در سن ۱۷ سالگی مرتکب شده است. عبدالصمد خرمشاهی؛ وکیل دلارا را قبلا از اجرای حکم اعدام دلارا مطلع نکرده بودند. روز گذشته به خرمشاهی اطلاع دادند که حکم دلارا بزودی اجرا خواهد شد. کمپین بین المللی حقوق بشردر ایران به مقامات ایرانی توصیه کرد که اعدام دلارا متوقف کرده و پرونده او را بار دیگر بازبینی کنند.

هادی قائمی؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد حکم اعدام دلارا گفت:” اعدام نوجوانان از نظر بین المللی ممنوع است اما ایران تنها کشوری است ک همچنان احکام اعدام برای نوجوانان هم صادر می شوند و هم اجرا می شوند.”

دلارا دارابی وقتی که به همراه دوست پسر خود امیر حسین ستوده برای سرقت به منزل عمه پدرش؛ مینا رفت، ۱۷ سال سن داشت. در حالیکه مشغول دزدی بودند، ادعا می شود که ستوده به مینا چاقو زد و او را کشت. دلارا در یادداشتی نوشت که او برای نجات دوست پسر خود، به قتل مینا اعتراف کرده است. امیرحسین به دلارا گفته بود که چون دلارا زیر ۱۸ سال است، او را اعدام نخواهند کرد.دلارا بعدها متوجه شد که این موضوع حقیقت ندارد و اعتراف خود را پس گرفت، اما با حکم اعدامی مواجه شد که شعبه ۱۰ دادگاه عمومی رشت در تاریخ ۹ اسفندماه ۱۳۸۳ برای او صادر کرده بود. ستوده بخاطر مشارکت در قتل به ده سال زندان محکوم شد. هم دلارا و هم ستوده هرکدام بخاطر دزدی به سه سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق و بخاطر روابط غیرمشروع به ۲۰ ضربه شلاق محکوم شدند. دیوان عالی حکم اعدام دلارا را در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۸۵ تائید کرد.

از زمان انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴، اعدام در ایران ۳۶۲ درصد افزایش داشته است. طبق آمار عفو بین الملل، ایران حداقل از سال ۱۹۹۰ تاکنون ۴۲ نوجوان را اعدام کرده که ۸ نفر از آنها در سال ۲۰۰۸ میلادی اعدام شدند. ایران تنها کشوری است که نوجوانان را در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی اعدام کرده است. اخیرا، در دوم بهمن ماه ۱۳۸۷، نوجوانی در ایران اعدام شد.

در اسفند ماه ۱۳۸۶ خرمشاهی قانونا به حکم اعدام دلارا اعتراض کرد. شعبه ۷ دیوان عالی حکم اعدام دلارا را در فروردین ماه ۱۳۸۷ تائید کرد، اما بخاطر نقص روند دادرسی، رئیس قوه قضائیه پرونده را برای بررسی بیشتر به رشت فرستاد. طبق قوانین ایران، دولت نمی تواند در موارد قتل مانع از اجرای حکم بشود. تنها خانواده مقتول با دریافت خسارت دیه می توانند محکوم به قتل را ببخشند. در مورد پرونده دلارا، هنوز یکی از اقوام مقتول در مورد بخشش دلارا تصمیم نگرفته است.

هادی قائمی در مورد اعدام نوجوانان در ایران گفت: ” اقدام به عمل ننگین اعدام نوجوانان در ایران نشانه بی توجهی عمیق به قوانین بین المللی است و باعث انزوای ایران از جامعه جهانی می شود و برای اعتبار ایران در سطح بین المللی مصیبتی است.” قائمی در ادامه گفت: ” صدور حکم بر اساس اعتراف پس گرفته شده بعد از اینکه معلوم می شود که تضمین داده شده دروغ بوده، ناعادلانه است، و در پیش گرفتن این رویه در پرونده یک نوجوان کاملا غیر عقلایی است.”

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقامات ایران می خواهد که فورا پرونده دلارا دارابی را بازنگری و اعدام او را متوقف کنند. این کمپین، غیر قانونی بودن اعدام نوجوانان را بر اساس میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و پیمان حقوق کودک که ایران از امضا کنندگان آنهاست، به مقامات ایران یادآور می شود.

Delara Darabi’s Execution Sentence to be Carried Out

(17 April 2009) Twenty-two year old Delara Darabi is at imminent risk of execution for a crime she allegedly committed at age seventeen, the International Campaign for Human Rights in Iran said today.

Her lawyer, Abdolsamad Khorramshahi, had previously not been informed of the date Darabi’s execution would be carried out. Yesterday he was told the sentence will be carried out soon. The Campaign urges the Iranian authorities to stay her execution and review her case.

“Executing juveniles is internationally outlawed, yet Iran continues to be the only country to carry out death sentences for juvenile offenders,” said Hadi Ghaemi, spokesperson for the Campaign.

At the age of seventeen, Darabi and her boyfriend Amir Hossein Sotoudeh went to her father’s cousin Mahin’s home. While attempting to rob her, Sotoudeh allegedly stabbed and killed Mahin. In a statement, Darabi said she confessed to the murder to protect her boyfriend. He had also told her she would not be executed because she was under 18. She later learned that was not true and retracted her confession, but was sentenced to death by Branch 10 of the General Court in Rasht on 27 February 2005. Sotoudeh was sentenced to 10 years imprisonment for his part in the murder. Both Darabi and Sotoudeh received sentences of three years and 50 lashes for the robbery and 20 lashes for their relationship. The Supreme Court upheld Darabi’s death sentence on 16 January 2007.

Since the election of President Ahmadinejad in 2005, executions in Iran have increased 362 percent. According to Amnesty International, Iran has executed at least 42 juvenile offenders since 1990, eight of whom were executed in 2008. Iran is the only country to have executed juveniles in 2008 and 2009. Most recently, a juvenile was executed on 21 January 2009.

In March 2007, Khorramshahi filed an appeal against Darabi’s death sentence. Branch 7 of the Supreme Court confirmed her death sentence in April 2007. Due to procedural flaws, the head of the Judiciary returned her case to Rasht for further review. Within Iranian law, only the victim’s family can pardon the killer by requesting financial compensation (diyeh). In Darabi’s case, one relative of the victim is said to still be undecided.

“The shameful act of executing juvenile offenders is a blight on Iran’s international reputation, which indicates a profound disregard for international law and isolates Iran from the world community,” Ghaemi said. “Basing a conviction on a retracted confession given after false assurances is unjust, and doing so in the case of a juvenile offender is unconscionable.”

The International Campaign for Human Rights in Iran urgently calls on the Iranian Judiciary to reconsider the case of Delara Darabi and put a hold on her execution. The Campaign reminds Iranian authorities of the illegality of executing juvenile offenders according to the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child, of which Iran is a party.

SEND AN APPEAL to Supreme Leader Ayatollah Khamenei, Head of the Judiciary Ayatollah Mahmoud Shahroudi, Director of Iran’s Human Rights Headquarters Mohammad Javad Larijani and President of the Islamic Republic Mahmoud Ahmadinejad to END JUVENILE EXECUTIONS.

No comments:

Post a Comment