Thursday, April 16, 2009

اعدام دلارا دارابی، اعدام یک کودک است

دلارا دارابی به خاطر جرمی که در 17 سالگی مرتب شده به اعدام محکوم و قرار است پس از 6 سال زندان در سن 23 سالگی، چهار روز دیگر، به دار آویخته شود.
بر اساس پیمان‌نامه جهانی حقوق کودکان ، اعدام کودکان زیر 18 سال ممنوع است اما دادگاه های ایران با صدور احکام اعدام ، تا زمان رسیدن این افراد به سن بالای 18 سال صبر نموده و پس از آن احکام را اجرا می کنند.
این در حالی است که اینگونه برخورد با قانون منع اعدام کودکان زیر 18 سال به نوعی کلاه شرعی محسوب شده و دور زدن این قانون بین المللی است. اعدام دلارا ، اعدام زنی 23 ساله نیست بلکه اعدام او در سن 17 سالگی است.
باید تلاش نمود با فشار به مراجع مسوول و جایگزین نمودن مجازاتهای دیگر برای جرائم اینچنینی ، اعدام کودکان در ایران را متوقف کرد.
رادیو زمانه: دل‌آرا دارابی، زن ۲۳ ساله‌ای که از شش سال پیش به اتهام قتل در زندان به سر می‌برد، چهار روز دیگر اعدام می‌شود.
پدر دل‌آرا دارابی نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، نوشته‌است: «شش سال است که در کابوس مرگ و زندگی دخترم زندگی می‌کنم. جناب آقای شاهرودی، در عذاب اعدام یک دختر ۲۳ساله زندگی کردن کار بسیار دشواری است.» [بیشتر]

No comments:

Post a Comment