Thursday, April 16, 2009

یک پیشنهاد، برای جلب افکار عمومی و اعتراض همگانی


از طریق اس ام اس این پیام را برای همه دوستان خود بفرستید و از آنها بخواهید که آنها نیز این پیام را برایدیگران بفرستند، اگر اس ام اس روزنامه نگاران، نمایندگان، دولتمردان، قضات و سایر دستگاه ها را دارید به آنها نیز اس ام اس کنید:...................................................................


دل آرا را اعدام نکنید، دل آرا را نجات بدهید، لطفا برای همه بفرستیدSave Delara, Do not Execute her, Please send to all!.................................................................No comments:

Post a Comment