Friday, April 17, 2009

داستان عاشقانه ای که فرجامی تلخ یافت

دل آرا دارابی نه تنها دختر جوان است که داستان بیگناهی و اعتراف کودکانه ولی‌ عاشقانه اش دل هر انسانی‌ را به درد می‌‌آورد، بلکه انسانی‌ هنرمند و کسی‌ است که قربانی خرج کردن احساس و انسانیتش در کشوری با یک در سیستم قضایی نا عادلانه و غیر انسانی‌ شده و ظرف کمتر از دو روز دیگر اعدام خواهد شد.

تا کنون تمامی‌ تلاش‌های انسان دوستانه و شکایت و نامه نویسی‌های فعالان اجتماعی، فیلم‌های مستند، برپائی نمایش گاه آثار نقشی‌ او، دوندگی‌های وکلا، خانواده و دوستانش به هیچ کجا نرسیده، و گذشت هر دقیقه بدون گرفتن نتیجه برای نجات جان این متهم بی‌ گناه در زندان جمهوری اسلامی دل آرا را بدون امید به مرگی که در این سن و بی‌ هیچ دلیلی‌ بر او تحمیل شده نزدیکتر می‌‌کند.
وکیل او تلاش کرده با اثبات اعتراف دروغین دل آرا نجاتش دهد، با ارائه شواهد و مدارکی که ثابت میکنند این دختر جوان به خاطر نجات جان کسی‌ که دوست می‌‌داشته و با فرض اینکه هنوز کودک به حساب می‌‌آماده دست به چنین اعترافی زده سعی‌ در تغییر دادن رای دادگاه داشته و در سیستم بیمار و غیر منصفانه قضایی ایران تمام این تلاش‌ها با شکست مواجه شده و برگرداندن رای دادگاه در حال حاضر بسیار دیر است و ناممکن به نظر می‌رسد.
جلب رضایت اولیای دم در حال حاضرتنها راه نجات جان این متهم بی‌ گونه است، و هر تلاشی توسط مردمی که این خبر را برای دیگران بازگو کنند و اعتراض به انجام چنین جنایاتی به نام اجرای قانون در ایران می‌‌تواند سرنوشت دل آرا را از مرگ نا حق به بازگشت به زندگی‌ که حق اوست تغییر دهد.

No comments:

Post a Comment